On Test: Gamo Maxxim Elite

Gamo has brought out a semi-auto springer airgun. Jamie Chandler tries out the Gamo Maxxim Elite.…