Fieldsports Nordic – Sikajakt i Irland

Jaktjournalist Jens Ulrik Högh besöker Irland för första gång. Norman Mulvany från Irish Safaris har inviterad på hondjursjakt på hans marker i County Wicklow. Vi jagar i bergen, på åkrarna och i skogen, men när jakten går snett måste vi jobba hårt i mörkret för att göra rätt för os…

Irish Safaris’ sika stalking is listed on RainsfordHunting.com – for this hunt, visit www.rainsfordhunting.com/en/hunting-trips/sika-hind-and-calf-hunting-january-february/
For the film in English, visit

Sign up for our weekly email newsletter www.fieldsportschannel.tv/register